Aukštaitijos regioninės etninės kultūros tarybos posėdis Žaslių tradicinių AMATŲ CENTRE

2017-02-24

Vasario 22 d. Žaslių tradicinių amatų centre vyko Aukštaitijos regioninės etninės kultūros tarybos posėdis, į kurį suvažiavo tarybos nariai iš Aukštaitijos savivaldybių: Zarasų, Panevėžio, Ignalinos, Kupiškio, Utenos, Ukmergės, Radviliškio, Joniškio, Jonavos, Molėtų, Rokiškio, Biržų, Kauno rajonų. Kaišiadorių rajono savivaldybei šioje taryboje atstovauja Kultūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausioji specialistė Rita Janušaitytė.

Etninės kultūros globos taryba įkurta 2000 m., vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu ir Seimo nutarimu ,,Dėl Etninės kultūros globos tarybos ir jos nuostatų patvirtinimo“. 2001 m. įsteigta Tarybos administracija. Taryba įsteigė regioninius Tarybos padalinius: Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Sūduvoje, Žemaitijoje, Mažojoje Lietuvoje.

Regioniniai Tarybos padaliniai įsteigti siekiant užtikrinti etninės kultūros paveldo apsaugą ir gyvosios tradicijos plėtrą regionuose, išsaugoti regionų identitetą, etninės kultūros objektų ir subjektų globą, įtraukti į etninės kultūros veiklą suinteresuotas institucijas, visuomenines organizacijas, vietos bendruomenę.

 

Aukštaitijos regioninei tarybai vadovauja Zita Mackevičienė, Utenos rajono savivaldybės  Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė. Taryboje 20 narių, koordinacinis centras įkurtas Panevėžyje.

 

Žaslių tradicinių amatų centre vykusiame posėdyje R. Janušaitytė pristatė etninės kultūros darbus, nuveiktus Kaišiadorių rajone, taip pat pristatė Kaišiadorių rajono savivaldybės darbus įgyvendinant Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymą, Žaslių tradicinių amatų centro veiklą. Kaišiadorių muziejaus direktorius išsamiai supažindino su Kaišiadorių muziejaus darbais etninės kultūros srityje, parengė Kaišiadorių muziejaus leidinių parodą, taip pat pristatė muziejaus parodą ,,XX a. skonis“.

 

Posėdžio darbotvarkėje buvo reikšmingi klausimai: patvirtinti regioninės tarybos 2017 m. veiklos prioritetai, apsvarstytas 2017 m. tarybos veiklos planas, išklausyta tarybos pirmininkės Zitos Mackevičienės 2015–2016 m.  ataskaita, naujai kadencijai išrinkta pirmininkė, kuria vėl tapo Zita Mackevičienė.

 

2017 metų Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos prioritetais patvirtintos šios veiklos: Aukštaitijos regiono etninės savasties ir savivertės aktualizavimas; pagarbos aukštaitiškam tautiniam kostiumui ugdymas bei tautinio kostiumo dėvėsenos pažinimo ir sklaidos skatinimas; Aukštaitijos piliakalnių aktualizavimas įvairiais etnokultūrinės veiklos būdais; etnokultūrinio ugdymo visose švietimo įstaigose plėtojimas.

 

Posėdžio svečiams buvo pristatytas Kaišiadorių kulinarinis paveldas: Kaišiadorių muziejaus vyriausioji fondų saugotoja Nijolė Adukonienė svečius vaišino 20 a. pradžios kulinarinio paveldo produktais - tradiciniais saldumynais, Žaslių tradicinių amatų centro darbuotojai pristatė edukacinę programą ,,Žaslietiškas kugelis“. Tarybos nariai ir posėdžio svečiai - Aukštaitijos tradicinių amatų centrų darbuotojai labai domėjosi Kaišiadorių rajono savivaldybės patirtimi tautinio paveldo srityje ir Žaslių tradicinių amatų centro veikla, tradicinių amatininkų veiklos finansavimo modeliu, edukacinėmis programomis. Gražiai buvo įvertinti Kaišiadorių muziejaus darbai, kryptinga, nuosekli, labai reikšminga visam Aukštaitijos regionui Kaišiadorių muziejininkų veikla.

 

 

 

 

 

Naujienų archyvas

 

     

Į viršų

Grįžti atgal

 

 

© 2017 Žaslių kultūros centras